Byggnation Byggnation
Inredning Inredning
Livsstil Livsstil
Ekonomi | Juridik 1 mar 2024

Framtidsfullmakt och fastighet – vet du vad som gäller?

En framtidsfullmakt är ett dokument som du och dina närmast kan ha stor nytta av den dag du inte själv kan fatta dina beslut eller ge uttryck för din vilja. Per Prené hos Centrumadvokaterna berättar hur du upprättar en och vad du ska tänka på inför en fastighetsförsäljning.

Det är inte roligt att tänka på, men det är mycket viktigt. På vad som händer om den dagen skulle komma, då du själv inte längre kan ta hand om dina personliga och ekonomiska intressen, fatta dina egna beslut eller ge uttryck för din egen vilja. En framtidsfullmakt är ett dokument som hjälper dig se till att din vilja efterlevs också om den dagen skulle komma, vem som ska se efter dina intressen och hur.

Du kan upprätta en framtidsfullmakt själv, men att ta hjälp av en advokat eller jurist är en god idé.

– Dels för att fullmakten måste uppfylla vissa formkrav, dels för att det är viktigt att formuleringarna verkligen blir tydliga – men också för att se till att det verkligen blir av och att du tänkt på allt. Vi har en checklista som vi går igenom med alla klienter, säger Per Prené, advokat hos Centrumadvokaterna med kontor i Olofström, Bromölla och Växjö.

Framtidsfullmaktens främsta syfte är att utse en eller flera fullmaktshavare, det vill säga den eller de som tar hand om dina angelägenheter när du inte längre kan själv.

– Vanligast är att make eller maka blir fullmaktshavare, därefter barn eller annan släkting. Det är viktigt att fullmakten anger exakt vad den gäller, oftast rör det bankärenden och ägande i fastighet, men kan det även handla om hyresavtal, abonnemang och hur gåvor ska ges. Finns flera fullmaktshavare ska det anges vem som får göra vad eller inbördes turordning.

Slutligen måste dokumentet bevittnas av två personer som inte är fullmaktshavare.

Kan behöva tecknas om

En inte ovanlig situation är att den som tecknat fullmakten inte längre kan fatta sina egna beslut och måste flytta till särskilt boende. Vanligt är också att make och maka äger ett hus gemensamt och att den andra maken då behöver sälja huset. Härvidlag gäller sedan ett år tillbaka delvis nya villkor, som innebär att din framtidsfullmakt måste tecknas om. Per Prené förklarar:

– Lantmäteriet beslutade ifjol att man inte längre godtar framtidsfullmakt där fullmaktshavaren också är delägare i fastigheten, då man anser att en jävssituation kan uppstå. Det innebär att ett annan fullmaktshavare behövs för den del av framtidsfullmakten som rör fastigheten. Att teckna en ny framtidsfullmakt är lätt att göra – och viktigt att få gjort.

Text: Tobias Christoffersson

Annons