Byggnation Byggnation
Inredning Inredning
Livsstil Livsstil
Badrum/VVS 24 maj 2021

Fler föredrar avlopp utan kemikalier och minimal vattenförbrukning

Allt fler husägare med enskilt avlopp vill investera i system som kräver minimalt med kemikalier och minskad vattenförbrukning. Faktum är att det finns helt kemfria avloppssystem, som dessutom bara kräver en halv liter vatten per spolning. Den nordiska tillverkaren Jets, berättar för Villanytt om rening som sker biologiskt, och som driver avfallet framåt med vakuum. Anders Markstedt, VD, beskriver systemet som kretsloppsanpassat.

 Anders Markstedt beskriver deras patenterade avloppsanläggning som driftsäker och komfortabel. Han understryker även att det fungerar utmärkt för såväl villor som fritidshus, med enskilt avlopp.

– Utan kemikalier och minimal vattenförbrukning, så är systemet särskilt lämpat för känsliga miljöer. Med den här lösningen kan avloppsavfall transporteras med hjälp av vakuum. Så endast en halv liter vatten används till spolning. När man kombinerar systemet med en reningsanläggning för gråvatten så får man ett toalettsystem med källseparerat avlopp. Det blir ett mycket miljövänligt koncept som kräver minimalt med underhåll.

Gråvatten och toalettavfall separeras

För att förstå innebörden av ett källseparerat avlopp, så behöver man veta att den största delen av avloppsvattnet som vi släpper ut från vårt hushåll består av gråvatten. Det är det som kommer från badkaret, tvättmaskinen, diskon, diskmaskinen och duschen. Toalettavfallet står däremot bara för en väldigt liten del av vattenförbrukningen, men det är i detta spolvatten som bakterier och föroreningar finns.

Med ett källseparerat avloppssystem så särskiljes dessa vatten. Toalettavfallet samlas i en sluten tank, som en förbrännings- eller biotank, medan gråvattnet renas och åter blir till grundvatten.

– Med ett källseparering får man ett säkert avlopp utan risk för smittspridning, som både är miljövänligt och ger låga driftskostnader. Anläggningen är dessutom baserad på en biologisk process, vilket gör att kemikalier aldrig behöver tillsättas. Det ger både hygien och komfort och blir ett värde för fastigheten, menar Anders.

Text: Tom Swales

 

Annons