Hög produktkvalitet Hög produktkvalitet
Snabba leveranser Snabba leveranser
Fri frakt på allt Fri frakt på allt

Fler efterfrågar skadedjursbekämpning i Stockholm och övriga storstäder

Både privata villaägare och kommersiella fastighetsägare drabbas av störande insekter, råttor och fåglar. Villanytt tittar här på vilka former av bekämpning av skadedjur som efterfrågas.

En växande mängd gnagare har lett till ökat behov av skadedjursbekämpning i Stockholm, Malmö, Göteborg och landets övriga större städer. I centrala Göteborg avlivades cirka 100 000 råttor år 2021, och i Malmö har oväntat många råttor drivits fram på grund av byggnadsarbeten. Och de som utför skadedjursbekämpning i Stockholm för en kamp mot brunråttor som är cirka tre gånger fler än stadens människor. Att fler fastighetsägare efterfrågar bekämpning av skadedjur handlar också om att ju modernare samhället blir, desto lägre acceptans får människorna för ovälkomna djur.

Lokala företag kortar köer för att få bort skadedjur

När de dominerande storbolagen, som hjälper folk att bli av med skadedjur, får händerna fulla så blir väntetiderna långa. Många villaägare uppskattar därför när lokala aktörer etableras, som kan rycka ut snabbare för att bespruta, rigga fällor, ta ner getingbon och på andra sätt bekämpa skadedjur. Villanytt frågade Christian Karlsson, på Begone, som arbetar med skadedjursbekämpning i Stockholm, om vilka kryp som fastighetsägare vill bli av med.

– Det är främst kackerlackor, silverfiskar, vägglöss, gnagare, flugor, getingar, myror och fåglar. Många av husägare har visserligen avtal med en stor organisation för skadedjursbekämpning, men kunderna upplever att väntetiden är alldeles för lång. Att vi då kan komma på direkten, eller åtminstone oftast inom 48 timmar, är helt avgörande för dem.

Kluven syn på fåglar som skadedjur

De flesta människor har full förståelse för att insekter och gnagare är föremål för skadedjursbekämpning. Men att fåglar, som ju är en av de mest älskade djurgrupperna, också kan vara skadedjur är inte lika allmänt känt. Det gäller främst flockar av duvor, kajor och måsar som avger stora mängder spillning, skränande ljud och ibland river upp avfallspåsar. Spillningen hindrar folks användning av ytor, deras urinsyra kan fräta på många olika material och i värsta fall kan spillningen sprida sjukdomar.

 

Olika skadedjur och platser kräver olika bekämpning

Behovet av stadsnära skadedjursbekämpning i Stockholm, Göteborg, Malmö och andra städer skiljer åt från behovet i glesbygd. I städerna lever folk tätare så att insekter lätt kan ta sig mellan lägenheterna i exempelvis höghus. Därmed blir exempelvis vägglöss och kackerlackor ett lite mer isolerat problem för villaägare. Villors närhet till natur, mark och trädgård gör dem mer drabbade av getingbon, samtidigt som möss och myror gärna hälsar på. Att möss betraktas som skadedjur beror främst på att de gärna gnager på el-, fiber-, och telekablar.

 

Husägare gillar bredare tjänster

Att många fastighetsägare väljer lokala företag för att bli av med skadedjur beror inte bara på snabbare utryckning, utan också om bredare tjänster. Christian Karlsson, på Begone skadedjursbekämpning i Stockholm, ger några exempel:

-Ja, husägare blir verkligen glada när de inser att de kan få hela lösningen inom skadedjursbekämpning. Exempelvis filmning av avlopp, rivning och återställning av ytor som är förstörda av skadedjur. Även sanering och desinficering av kontaminerade ytor, och bortforsling av kontaminerat lösöre.  Allt, helt enkelt.

 

Text: redaktionen, Villanytt

Annons