Byggnation Byggnation
Inredning Inredning
Livsstil Livsstil
Hälsa | Juridik | Livsstil 1 feb 2019

Fler beställer personligare begravningar

Array

När Lundblads Begravningsbyrå startade för 160 år sedan så var uppdragen mycket traditionsbundna. Men den nuvarande ägargenerationen ställs inför desto mer varierande utmaningar, från de sedvanliga till de modernare och personligare önskemålen.

Kusinerna Anna och Malin Ekenved är den fjärde generationen som driver verksamheten, numera under samlingsnamnet Ekenveds Begravningsbyråer. De framhåller vikten av att ha traditionen i ryggen, och ändå utvecklas med tiden:

–Ja, allt fler kunder vill att den avlidnes intressen ska avspeglas som ett tema i begravningen. Kärleken till exempelvis båtar, havet, naturen, bilar eller hästar kan synliggöras i dekorationer och musik, förklarar Anna.

Andra nutida utmaningar är den avlidnes kvarlämnade konton på Internet:

–Visst. Många lämnar ju efter sig flera konton till sociala medier, mejl, abonnemang, molntjänster och olika medlemskap. Det är ingen lätt match att hitta alla inloggningsuppgifter och radera allt, men vi har samarbetande experter som löser det åt kunderna, berättar Anna.

Svårfunna tillgångar

I den digitala världen kan även värdefulla försäkringar gömma sig, utan att de efterlevande någonsin upptäcker dem. Försäkringar registreras visserligen inte i något centralt register, men försäkringsbolagen har numera en plikt att upplysa efterlevande om eventuella försäkringar.

–Ändå hittar våra samarbetande utredare ofta stora försäkringsbelopp som tillfaller våra kunder, avslöjar Anna.

Ekenveds byråer i Mölndal, Guldheden och Kortedala, samt Lundblads i Göteborg, fick förra året ett nytt syskon i Hovås. Att de har verkat i Göteborgstrakten sedan 1858, och att ägarna har växt upp i yrket, har såklart givit dem en stor lokalkännedom – med betoning på ”lokal”:

–Ja, vi kan ju traktens alla kyrkor och lokaler som används för begravningar och minnesstunder. Vi kan deras förutsättningar, tillgänglighet, begränsningar och ofta känner vi personal på plats, så allt flyter smidigt.

Behöver inte bli dyrt

Som i alla andra branscher dyker det upp lågprisalternativ på nätet, men enligt Anna Ekenved så är det sällan priset som avgör vilken byrå kunden anlitar.

–Man är även välkommen att boka våra tjänster på nätet, men de flesta vill verkligen träffa den som ska ta hand om något så känsligt som en begravning. Och missuppfattningen om att begravningar är dyra beror sällan på val av byrå, utan att vissa kunder väljer kostsammare annonsering, musik, mat och blommor. Men, det kan självklart bli lika värdigt under enklare former, avslutar Anna Ekenved.

Text: Tom Swales

Annons