Byggnation Byggnation
Inredning Inredning
Livsstil Livsstil
Handel | Livsstil | Sport 8 feb 2022

Ersättning och hävt köp när man köper hus

Att genomföra ett husköp är oftast en stor grej och en dröm för många. Innan man har bestämt sig så har man säkert varit på ett flertal visningar innan drömhuset till slut dök upp. Om det är ens första bostadsköp så brukar det kännas extra pirrigt och nervöst, ett hus ska man oftast ha en längre tid och det ska kännas som hemma.

 

Ibland händer det dock att man känner att man har köpt grisen i säcken eller att man har tagit ett förhastat beslut. Då finns det möjlighet att ångra sitt köp, har man inte skrivit på några papper så har man inte heller förbundit sig till att köpa något rent juridiskt. Man kan då närsomhelst innan man har satt sin underskrift på pappret häva sitt köp utan att uppge någon anledning. Har man skrivit på papperna hamnar man dock i en annan situation men det kan finns det en del omständigheter som kan göra att man kan häva köpet även om det är svårt.

 

Ekonomisk kompensation

Har man skrivit på ett köpeavtal för en bostad så är det bindande och det är svårt att häva ett köp. Det finns dock tillfällen då man kan få ekonomisk kompensation från säljaren. Oavsett när man har skrivit på papperna för huset, så ligger ansvaret för huset på säljaren fram till tillträdesdagen. Om det uppstår skador under den tiden på bostaden som gör att den sjunker i värde så är det upp till säljaren att ersätta detta.

 

Hur mycket man kan få i ersättning för att värdet på huset sjunker beror på vilken typ av skada det gäller och hur mycket det påverkar värdet. Man kan få ersättning på skador som har uppkommit vid exempelvis ett utflyttningsparty eller om huset skulle ha brunnit. Har huset helt brunnit ner så kan det bli fråga om hävning av köpet istället.

 

Om det är så att man upptäcker ett dolt fel som inte upptäcktes under besiktningen och som inte heller kan förväntas utifrån husets ålder eller skick, så kan ett väldigt allvarligt fel vara orsak till att häva köpet. Det vanligaste är dock att säljaren ersätter köparen för de extra utgifter som tillkommer på grund av felet. Säljaren har nämligen ansvar för dolda fel i bostaden under tio år efter försäljningen. Läs mer om detta längre ner i artikeln. 

 

Häva sitt husköp

När man har köpt en bostad så ska det vara fritt fram att förfoga över den fastigheten som man vill enligt kontraktet. Kan man inte det så har det uppstått ett rättsligt fel och det är skäl nog att häva köpekontraktet. Orsaker till det kan vara att det finns panträtter som har varit okända eller att någon annan har rätt att vistas i bostaden. 

 

En annan anledning till kunna häva ett husköp kan vara att en myndighet tar ett belsut som hindrar fastighetsägaren att använda sin bostad. Det kan myndigheten göra om det finns allvarliga fel på bostaden.  För att detta ska räknas som anledning nog att häva köpet måste köparen ha varit omedveten om felet när bostaden köptes.

 

Det finns också kontraktsmässiga orsaker som gör att ett köp kan hävas. Det finns olika klausuler i ett kontrakt och om köparen eller säljaren bryter mot några speciella sådana kan det vara skäl nog att ogiltigförklara hela köpet. För att undvika att något sådant händer är det viktigt att både säljare och köpare är ordentligt insatta i kontraktets villkor. 

 

Dolda fel när man köper ett hus

När man köper ett hus så kan det ibland hända, även om det inte tillhör vanligheterna, att det uppstår fel efter man har flyttat in som påverkar skicket och värdet. Om man har besiktigat huset och det trots det inte upptäckt några fel så har köparen ansvar för dolda fel under tio år framöver.

 

Det man ska komma ihåg är att man som köpare har ett undersökningsansvar. Det betyder att man är skyldig att undersöka bostadens eventuella fel så gott man kan innan man flyttar in. När det kommer till dolda fel som upptäckts i efterhand är det ofta en tolkningsfråga om köparen borde ha upptäckt detta vid undersökningarna av bostaden. 

 

Om man som köpare upptäcker ett dolt fel i bostaden man har köpt så ska man klaga inom en rimlig tid från det att man upptäckte skadan. Man kan klaga i upp till tio år på dolda fel men det ska göras direkt man upptäcker ett fel för att det ska kunna åtgärdas och ersättas av säljare. 

 

Upptäcker man ett fel som är så stort och allvarligt att bostadens värde och standard sjunker betydligt så kan man kräva att kontraktet hävs. För att detta ska vara möjligt behöver man göra det inom ett år efter att man har köpt bostaden. Om felet är av mindre karaktär eller det upptäcks senare än ett år efter köpet kan man istället kräva avdrag på köpesumman. 

 

Annons