Hög produktkvalitet Hög produktkvalitet
Trygga leveranser Trygga leveranser
Fri frakt på allt Fri frakt på allt
Byggnation 11 okt 2021

Energisnålheten sitter i väggarna och taket

Även om det ofta kommer nya villamaterial och produkter som antyder att man funnit nya vägar till energisnålhet, så är isoleringen den mest avgörande faktorn för att behålla den dyrbara värmen. Ett bevis för detta hittar vi hos hustillverkaren Villa Varm, vars väggkonstruktioner har ett U-värde på berömvärda 0,125. Förklaringen ligger främst i de tjocka väggarna, men Helena Sundström på företaget berättar om ytterligare faktorer som bidrar.

Att väggarna byggs i Piteå räcker naturligtvis inte som förklaring till att de tål kyla. Helena visar oss:

– De här fyrtio centimeter tjocka väggarna, och den femtio centimeter tjocka takisoleringen är den största förklaringen till att det blir ett av landets varmaste och minst energikrävande hus. Och det är många som uppskattar att de inte behöver beställa extra isolering, eller betala mer för det.

Helena förklarar att de använder en unik väggregel, mönsterskyddad av dem själva, som möjliggör trettiofyra centimeter isolering till ungefär samma kostnad som andras mindre isolerade hus. Regeln består av en inre bärande regel samt en yttre spikregel. Mellan dessa läggs cellplastisolering som slutligen binds samman med spikbleck.

– Konstruktionen ger låg vikt och få köldbryggor.

Täthet och passning

Helena Sundström tillägger att en tät passform i skarvar, anslutningar och montage är också en mycket viktig del i ett energisnålt byggande.

– Ja, ett tätt hus är ett energisnålt hus. Och det förutsätter stor precision när vi tillverkar väggsektionerna.  Eftersom de blir mellan två och åtta meter långa så levereras de till kundens tomt med långtradare. Där reses stommarna under cirka en vecka, och sen fortsätter kunderna i egen regi eller tillsammans med lokala snickare och bygger huset färdigt.

Mer isolering tidig standard

Generös isolering och brutna köldbryggor är alltså oslagbart för att minsta värmeläckaget. Något som Helena Sundström förklarar att de insåg tidigt:

– Vi var lite före vår tid redan på sjuttiotalet med ett rejäla utförande, tätare konstruktion och mer isolerade väggar än de flesta andra på husmarknaden. På mitten av åttiotalet så lät vi trettiofyra centimeters isolering bli vår standard.

Text: Sabine von Borgstede / Tom Swales

Annons