Byggnation Byggnation
Inredning Inredning
Livsstil Livsstil
Byggnation | Mark/Sten 27 aug 2018

En stabil och trygg grund

Array

Det finns olika typer av pålning som exempelvis slagen eller borrad pålning och en expert inom just dessa områden är Pålab.

– Vår stora kunskap om geotekniken, designen och utförandet bakom de modernare pålningsmetoderna gör att vi kan stärka upp din mark även när det är svårt att nå fast botten eller att uppnå hög mantelfriktion, berättar Björn Peterson, VD och delägare.

Pålab jobbar bland annat med en teknik som kallas injekteringspålning, där pålarna borras ned tillsammans med cement vilket fäster i omkringliggande jordlager. Pålningstekniken minimerar risken för sättningar, minskar buller och vibrationer och ger en bra och stabil grund.

– Tack vare vår personal och våra maskinval kan vi enkelt och snabbt förstärka grunden till din villa genom både pålning för nyproduktion och grundförstärkning till befintliga konstruktioner. De smidiga maskinerna gör att vi kan komma åt din husgrund på ett enkelt sätt. Det gör även att spåren efter oss blir minimala oavsett hustyp, läge och placering säger Björn.

TRE OLIKA METODER FÖR SPONTNING

– Vi utför och använder olika metoder för spontning och har även alternativ med jordspikning om det inte är ekonomiskt försvarbart att sponta. Genom vår erfarenhet kan vi garantera dig det bästa alternativet och resultatet utifrån dina aktuella mark- och byggnadsförhållanden, berättar Björn.

Pålab arbetar även med grundvattensänkning där företaget tryggt och säkert levererar sina tjänster och utrustning på ett skonsamt och kontrollerat sätt så att kunden kan arbeta torrt i sin schakt genom hela byggprocessen.

Text: Linda Johansson

Annons