Byggnation Byggnation
Inredning Inredning
Livsstil Livsstil
Ekonomi | Juridik 5 aug 2019

En advokatbyrå med processföring som absoluta specialitet 

Array

Ejders advokatbyrå sätter alltid sin klient i första rummet, oavsett om det gäller familjerätt, brottsmål, fastighetsrätt eller arbetsrätt. De arbetar inom ett brett område för att lösa problemen för sina klienter oavsett om det gäller en privat angelägenhet eller inom företag, det vill säga affärsjuridik. Inom olika tvister, som kan uppstå, är de en trygg axel som du alltid kan luta dig mot, genom hela processen.

Byrån startades i september 2017 av advokaten Simon Boson och juristen Robert Klackenborn. Totalt är det sex jurister som jobbar på kontoret. Deras hängivenhet och passion för att jobba med hög kvalitet har givit dem ett mycket populärt och gediget rykte inom advokatbyråvärlden. Många nya klienter kontaktar byrån efter att ha fått rekommendationer från byråns tidigare klienter. Simon är specialiserad inom fastighetsrätt, obeståndsrätt och brottmål. Han åtar sig dock även uppdrag inom andra rättsområden såsom migrationsrätt och affärsjuridik.

Inom en tvist för arbetsrätt kan det exempelvis vara en privatperson som tror att hen kommer att bli uppsagd och då kan de ofta komma till byrån för att de vill ha hjälp med en bedömning. Men de jobbar även med uppdrag som är från tingsrätterna som offentlig försvarare eller bodelningsförättare. Gentemot privatpersoner jobbar de mycket med familjerätt, fastighetsrätt och arbetsrätt och dessa processer kan sträcka sig från ett halvt år upp till flera år.

TVISTEN LÖSER SIG INNAN DEN NÅR DOMSTOL

Framförallt när det kommer till arbetsrätt löser sig tvisten innan den når domstolen.

– Vi försöker rädda upp eller hjälpa till och hitta en lösning. Ofta blir lösningen att arbetsgivaren köper ut den anställde genom att den anställde får ett visst antal månadslöner. På så sätt undviker parterna en tvist vid domstol. I familj- och umgängestvister kan socialtjänsten erbjuda en tvistelösning genom en instans som kallas familjerätten. Om parternas problem inte löser sig vid familjerätten kontaktar oftast klienterna byråns jurister för biträde i fortsatt tvist vid tingsrätt, berättar Simon.

Ett första möte bokas upp och under en timmes konsultation går juristen och klienten igenom samtliga omständigheter i ärendet. Juristen förklarar därefter hur förutsättningarna ser ut för klienten och vilka rättigheter och skyldigheter denne har.

– Det kan exempelvis röra sig om en person som är skyldig en klient pengar, men som, på grund av preskription, inte kan kräva tillbaka sina pengar, säger han.

Det finns risker med att klienter driver tvister själv eller inte anlitar rådfrågar en advokat. Förutom det uppenbara: att man kanske gör helt felaktiga bedömningar av det rättsliga läget så finns det inom alla områden olika tidsfrister att förhålla sig till: reklamationstidsfrister, preskriptionstidsfrister och andra tidsfrister där man som part måste agera eller annars riskera att förlora sina möjligheter att få rätt.

-Här ser vi att många klienter som kommer till oss försent redan helt eller delvis förlorat sina möjligheter att få framgång på grund av att de inte känner till dessa tidsfrister och därför försuttit dem.

-Jag tycker att det är väldigt kul med själva processandet. Jag hade inte trivts med att jobba som en jurist som bara skriver och granskar avtal utan jag gillar när saker ställs på sin spets och prövas och att man får in lite av det där tävlingsmomentet som är i en tvist. Och att man slutligen får ett konkret resultat, avslutar Simon.

Text: Linda Johansson

Annons