Byggnation Byggnation
Inredning Inredning
Livsstil Livsstil
Ekonomi | Juridik 4 maj 2022

Ditt hem är en villa, men din hemförsäkring är inte en villaförsäkring

Det är inte helt ovanligt att nyblivna husägare misstar hemförsäkringen för en villaförsäkring. Eller det omvända – det vill säga att man tror att en separat villaförsäkring omfattar hemmets bohag och dina ägodelar. Låt oss titta på de båda försäkringarnas skillnader och vilka delar du bör jämföra för att välja rätt villaförsäkring. 

Eftersom de flesta etablerar sitt första hem i en lägenhet så har allmänheten en bred kunskap om hemförsäkringar. De omfattar främst bohaget och de lösa ägodelarna, även om den oftast också innehåller andra försäkringsdelar som exempelvis reseförsäkring. Men när man blir ägare till en villa så krävs en försäkring som omfattar större risker, större värden och större ansvar. Till skillnad från en hemförsäkring så täcker en villaförsäkring skador på byggnader, tillhörande utrustning, fast köks- och badrumsinteriör och ibland även utemiljön.  Det innefattar alltså även värmepumpen, toalettstolar, handfat, badkar, golv, ventilationssystem, rör- och elinstallationer, markiser, förråd, garage, växthus och mycket annat. Inget av detta skyddas av en hemförsäkring, men notera att i de flesta villaförsäkringspaket ingår hemförsäkring, och de kallas då villahemförsäkring. En sådan kombination anses av de flesta ge bäst villaförsäkring, jämfört med separata hem- och villaförsäkringar. Särskilt eftersom det då inte finns någon tveksam glipa mellan försäkringsansvaret för fastigheten och ägodelarna. 

Ansvarsskydd

De risker, skador och olyckor som villan behöver försäkras för är bland annat brand, skadegörelse och översvämning, men även angrepp av mögel, svamp och skadedjur. Men som villaägare har du också ett ansvar för att det som ingår i din fastighet inte skadar gäster, grannar varubud eller brevbärare – eller deras egendom. Om de då kräver ekonomisk ersättning så täcks det av ditt ”ansvarsskydd, vilket du bör kontrollera att din Villaförsäkring innehåller. Exempel på sådana situationer kan vara: Ett träd eller flaggstång som står på din tomt faller och orsakar skada för andra så är du ansvarig, i egenskap av fastighetens ägare. Eller om leverantören av ditt nya kylskåp halkar och skadar sig illa på din osandade uppfart, så att du hålls som ansvarig. En liknande situation kan vara att dina takplåtar, eller växthusglas sitter lösa och vid en storm blåser in i grannens hus och orsakar skador. Man kan även tänka sig att du blir ansvarig om en brusten avloppsledning på din fastighet orsakar översvämning eller en sanitär olägenhet hos grannen. 

Rättsskydd

Rättskydd och ansvarsskydd är nära sammankopplade, och du bör granska så att båda ingår i det paket som du blir erbjuden. När du eller din fastighet uppenbarligen är ekonomiskt ersättningsskyldig för andras skador så får du hjälp av ansvarsskyddet, vilket nämndes ovan. Men, det är ju inte alltid som motpartens ersättningskrav stämmer, eller att du och din fastighet överhuvudtaget kan betraktas som ansvariga. Det behöver inte handla om materiell skada, utan kan även gälla att ditt beteende eller något på din tomt upplevs som ett stort problem för exempelvis grannen. Om du då inte håller med så uppstår en tvist som motparten kanske väljer att anmäla för myndigheter eller rättsliga instanser. Lämpligen låter du då en juridisk expert företräda dig, och dennes arvode bekostas av delen ”rättsskydd” i din villaförsäkring. De flesta försäkringsbolag är mycket frikostiga med juridisk hjälp, eftersom det kan begränsa att bolaget tvingas betala ut felaktiga belopp via försäkringstagarens ansvarsskydd. Förutom att det är viktigt att din hemförsäkring täcker rättsskydd så bör du även se till att din bilförsäkring ger skydd för rättegångskostnader som kan uppstå i samband med en bilolycka som du orsakat

Prioritera utifrån ditt unika villaliv

Eftersom alla hem, familjer, hushåll och fastigheter ser olika ut så är vissa försäkringsdelar viktigare än andra. Om du inte har pool eller spa så är försäkringsdelar som omfattar sådant utan värde för dig. Kanske är tryggheten för ditt garage eller solcellerna viktigare? Om hushållet endast består av dig själv, så behöver du inte heller lockas av fördelar som omfattar fler familjemedlemmar. Du vet kanske dessutom vilka risker som är störst i ditt bostadsområde, eller vilka delar av din fastighet och dina ägodelar som utgör risker. Därför råder Villanytt dig att välja, eller förhandla dig till, en försäkring som ger dig bäst fördelar utifrån just ditt villaliv. Bedömer du att vissa risker är stora så bör du prioritera låg självrisk för dessa, även om det kanske innebär en något högre premie.

 

Text: Redaktionen, Villanytt

Bild: Daniel Tausis

 

Annons