Byggnation Byggnation
Inredning Inredning
Livsstil Livsstil
Husleverantörer 31 aug 2023

Det här är viktigt när du väljer plushus  

Allt fler som bygger nytt väljer att satsa på plushus, det vill säga ett hus som producerar mer el än det förbrukar. Mats Trysefjord på Passivhus berättar om viktiga saker att tänka på när du väljer husmodell samt om en ny lösning som är smått revolutionerande.

För att ett plushus, eller plusenergihus, ska fungera krävs två grundprinciper. Den ena är ett system som producerar egen energi till huset, vanligast solceller på taket kompletterat med en värmepump. Den andra är riktigt energieffektiva lösningar för isolering, fönster, lufttäthet och ventilation som ser till att huset ”läcker” så lite energi som möjligt. På marknaden idag finns en rad olika husmodeller.

Framtidens byggteknik

– För dig som ska välja är det utöver energiprestandan viktigt att tänka på bland annat husets miljömässiga fotavtryck också under tillverkning och transport, på byggtid och materialval – samt inte minst på framtida underhåll, säger Mats Trysefjord, vd för Passivhus i Nybro, ett växande företag som utvecklat vad man själva kallar framtidens byggteknik.

– Tak, väggar och golv i våra hus, ja 95 procent av hela konstruktionen, utgörs av så kallade EPS-skivor. De består i sin tur består av 98 procent luft och 2 procent polystyrenplast. Genom att luften kapslas in i plasten blir skivorna såväl robusta och tåliga som oerhört välisolerande: Våra 326 millimeter tjocka ytterväggar har ett U-värde på endast 0,11.

Polystyrenplast, det låter inte så miljövänligt?

– Polystyren görs endast av biprodukter från oljeindustrin, det går alltså inte åt en extra droppe olja för att göra våra skivor. EPS-skivornas låga vikt gör sedan transporten mycket mer miljövänlig jämfört med cement eller trä. Lägg därtill att svensk cementkalk har visat sig kunna bli en bristvara och jämför med att det mesta hustimret i Sverige kommer från hyggesbruk som hotar den biologiska mångfalden.

Kortare byggtid och underhållsfritt

Idag görs de flesta husgrunder med en gjuten betongplatta på marken, en väl fungerande metod som dock tar en del tid och arbete i anspråk. Men det finns alternativ.

– Vi använder EPS-skivor istället och kan lägga grunden på ett par timmar, inte en veckas torktid och helt oberoende av vädret. Med färdigmonterade huselement inklusive fasad och falsad takplåt, fönster och dörrar som levereras från vår husfabrik så får vi en normalstor villa på plats på en dag. Därtill kommer 2-3 dagar av diverse efterarbeten, berättar Mats Trysefjord.

I Passivhus plushus ingår solcellsanläggning och värmepumpsystem. Konstruktionen har genomgått alla tester i RISE och fått Typgodkännande (brand- och ljudkrav) enligt Svensk Byggnorm.

– Sist men inte minst är våra hus i princip underhållsfria. Detta framför allt genom ett fasadmaterial i putslaminat, som håller färgen den har från början och är UV-beständig.

Text: Tobias Christoffersson

 

Annons