Hög produktkvalitet Hög produktkvalitet
Snabba leveranser Snabba leveranser
Fri frakt på allt Fri frakt på allt
Fritid | Livsstil 15 jun 2022

Därför anlitar fler familjer läxhjälp, enligt aktörer

Allt fler anlitar privat läxhjälp, enligt flera privatlärare och företag. De understryker att tjänsten hjälper många barn och ungdomar att nå bättre skolresultat. Villanytt ber läxhjälpsföretaget Allakando berätta vad som lockar föräldrar, skolbarn och studenter att köpa läxhjälp.

Enligt företagen är det vanligaste skälet till att anlita läxhjälp, en ambition om att höja sina betyg.

–Ja, oftast vill man få hjälp i ett specifikt ämne som barnet länge haft svårt för. Men många är också intresserade av generell läxhjälp för flera ämnen. En privatlärare kan ge stöd, uppmuntran och vägledning för att hitta rätt studieteknik som fungerar för eleven. Hjälpen kan också lära ut metoder som river ner hinder, som annars begränsar koncentrationen och inlärningen.

Att de här eleverna strävar efter högre betyg handlar om att öka chansen att komma in på en önskad vidareutbildning. Allakandos representant berättar att de bistår med läxhjälp på gymnasiet, likaväl som på universitetsnivå.

 

En mentor under skoltiden

Studenter och elever upplever ofta att privatläraren inte bara är en hjälp för läxorna, utan även en mentor. Eleven får en nära vuxenkontakt, som kan hjälpa till att navigera genom skoltiden. Villanytt undrar hur föräldrar och elever kan veta om ett läxhjälpsföretag och deras lärare, har förmågan att coacha och lära ut.

 

–Vi utbildar våra lärare i pedagogik, kommunikation och ledarskap, ovanpå deras egna kunskaper i skolämnena. Då kan de stärka elevers självförtroende och öka deras motivation samtidigt som de lär ut om god studieteknik och planering, svarar Allakandos representant.

Enligt dem så utgår deras läxhjälp alltid från elevens individuella behov. Även målen är individuella, från att eleven vill klara godkänt, till att sikta på ett A.

 

Olika platser, online eller fysiskt

På Villanytts fråga om vilka skolämnen som är vanligast att behöva stöd för, blir svaret matematik. Språkinlärning sägs också fungera särskilt effektivt med privatlärare, eftersom man då kan föra dialoger och få direkt stöd under samtalen.

–Eleverna väljer själv var de vill ha undervisningen. Det kan vara hos eleven själv, på ett café eller på ett bibliotek. Somliga önskar fysiska möten och lektioner, medan andra vill ha online, eller kombinerade lösningar.

 

Text: Redaktionen, Villanytt

Bild: Andrea Piacquadio, Pexels.

———————-

Annons