Byggnation Byggnation
Inredning Inredning
Livsstil Livsstil
Byggnation 9 sep 2023

Dåligt brunnsvatten blir friskt kranvatten med rätt rening

Radon, svavel, järn, mangan och surhet är vanliga problem i det egna brunnsvatten. Men med rätt rening kan det bli kristallklart och friskt. Och reningen kan ske utan integrerad tryckpump i luftningstanken, vilket ger färre komponenter som kan haverera i framtiden. Villanytt tittar närmare på Libradonprodukters patenterade reningsanläggningar, för brunnsvatten.

Jan-Åke Nilsson på Libradonprodukter förklarar konceptet:

-Våra produkter renar dricksvattnet med effektiv syresättning, så att partiklar frigörs eller neutraliseras. Det sker helt utan kemikalier och kräver inte heller trycksättning med en pump i tanken. Det innebär mindre handhavande för fastighetsägaren, noll miljörisker och färre delar som kan gå sönder.

Han berättar vidare att modellen Oxaway väljs vid problem med järn, mangan, lågt PH-värde eller svavel. Men vid problem med höga radonhalter så rekommenderas modellen Contradon, som ger kraftfullare syresättning under några minuter.

-Syret frigör då radonet omedelbart från det inkommande vattnet och radongasen vädras direkt ut i atmosfären.Contradon renar även vattnet från metaller, svavel och surhet. Vattnet blir verkligen kristallklart direkt ur kranen.

Uppenbara och osynliga problem

Det finns många tecken som avslöjar kranvattnets skick. Missfärgning av järnpartiklar i vattnet ser inte bara ofräscht ut. Det kan dessutom ge en trist brun ton på tvättade kläder, disken, duschutrymmet och badkaret. Får man en mer svart eller grå missfärgning så är det ett tecken på hög halt av mangan. Svavel märks främst på den ofräscha lukten.

-Men höga halter av radon kan man däremot bara upptäcka genom att skicka ett vattenprov för analys, tillägger Jan-Åke.

Bevisat långsiktig lösning

Många lantbrukare och villaägare uppskattar det minimala handhavandet och underhållet med reningsanläggningarna.

-Ja, sandfiltret kommer med en funktionssäker styrning som sköter backspolningen, så att filtret rengörs från orenheter. Det sker automatiserat, och i snitt två gånger i veckan i ett normalhushåll. Filtrets hölje och dess kolv är tillverkade i mässing, för maximal hygien och rostfrihet, förklarar Jan-Åke.

Libradonprodukters första egentillverkade reningsanläggningar installerades 1980 av Jan-Åke Nilssons far och flera av de tidiga installationerna är fortfarande i bruk. Och, för husägarna finns en stor trygghet i att anläggningarna tillverkas i Sverige, närmare bestämt i Ystad. Det gör ju att eventuell service, support eller reservdelar finns endast ett telefonsamtal bort.

Text: Tom Swales

Annons