Byggnation Byggnation
Inredning Inredning
Livsstil Livsstil
Hälsa | Livsstil 23 apr 2024

Dålig munhälsa skapar onödigt lidande

Att gå till tandläkaren är inte alla förunnat. Många har helt enkelt inte råd, trots smärta och lidande. Peter Söderlund, förbundsordförande, på Tandhälsoförbundet vill se ett högkostnadsskydd som omfattar tandvård, på samma sätt som annan sjukvård.

Många dras med dålig tandhälsa och utsätter sig för lidande och risk att få allvarliga följdsjukdomar. Det kan också leda till social isolering. Det menar Peter Söderlund på Tandhälsoförbundet. Förbundet är en funktionsrättsorganisation och opinionsbildare för sakfrågor inom tandhälsa och driver frågan om högkostnadsskydd. Man ger också stöd till personer som har problem när det gäller tandvård och hälsa och när de skall till tandläkaren.

– Munnen tillhör kroppen. För den som inte har råd att gå till tandläkaren kan det få allvarliga konsekvenser, inte minst kostnader som belastar den ”vanliga” sjukvården.

Många har helt enkelt inte råd

Peter berättar att han möter många som har ont i munnen men som måste prioritera räntor, elräkningar och mat, tänderna kommer sist. Andra får sälja allt de äger för att fixa sina munnar. Problemet är att ju längre man väntar, desto större och dyrare blir problemen.

Det är kaos med människors tänder. Jag blir nerringd, man får vara både terapeut och rådgivare. Det är tragiskt då jag är övertygad om att alla skulle tjäna på att tandvård ingick i högkostnadsskyddet. Vi har ett skydd från försäkringskassan som täcker en del, men för de som inte har några pengar alls hjälper det inte.

Dålig tandhälsa kan ge följdsjukdomar

Dålig tandhälsa är inte ett problem som är isolerat till munnen, utan kan ge andra åkommor i kroppen. Förutom det enskilda lidandet drabbar det övrig sjukvård och människor mår dåligt i onödan. Ett inte ovanligt förlopp är att infektioner i munnen kan orsaka sepsis, och ett sådant förlopp kan gå fort.

– Hjärtinfarkter är ett annat problem. Och det faktum att munnen är nära hjärnan borde också vara en signal om vikten av god tandhälsa. Läkarna har inte kontroll över tänderna, därför borde läkare och tandläkare ha en närmare dialog, menar Peter.

Utredning win win för sjukvård och individ

En statlig utredning har räknat på vad det skulle kosta skattebetalarna om högkostnadsskyddet skulle gälla tandvården också, och kostnaderna beräknas ligga på 6–7 miljarder. Men Peter välkomnar också en utredning som räknar på vad en den ekonomiska vinningen skulle vara tack vare en bättre folkhälsa på grund av fri tandvård med högkostnadsskydd. Han är övertygad om det skulle bli en win win-situation.

– Det man har missat är hur mycket vi skulle tjäna både fysiskt och psykiskt genom minskad sjukvård, bättre välmående och mindre lidande. Jag menar att om högkostnadsskyddet ingår skulle det i långa loppet inte kosta samhället något. Vi vill att staten ska göra denna kostnadsuträkningen. Det vi hör från politikerna är att det är på gång, men det räcker inte. Vi bygger upp en vårdskuld nu som vi kommer att kosta mångfalt om vi skjuter på det. Min önskan nu är att fler vill bli medlemmar i Tandhälsoförbundet, så att vi kan höja våra röster, avslutar Peter Söderlund.

Text: Eva Rydinger

Annons