Byggnation Byggnation
Inredning Inredning
Livsstil Livsstil
Byggnation 15 sep 2023

Dags att välja laddare för föreningens p-platser? Tips:

Många villa- och vägföreningar vill ha elbilsladdare på de gemensamma parkeringarna. Men valet av laddsystem handlar inte bara om prislappen. Det gäller också att tänka på användarvänlighet, det framtida värdet, supporten och möjligheten att utveckla och uppgradera. Och hur ska elkostnaderna för varje laddning fördelas och administreras? Simon Olsson på Easycharging bjuder på värdefulla tips för att välja rätt laddsystem.

Underskatta aldrig användarvänlighet

-Var noga med att välja ett system vars app och mjukvara är mycket lättanvänd och intuitiv. Både för den som laddar bilen, och den som ska ansvara för exempelvis laddpriserna och debiteringen.

Bilägaren ska alltså lätt kunna se status för laddningen, priset för olika tider och känna sig trygg med att debiteringen blir korrekt. Samtidigt ska den ansvariga i föreningen enkelt kunna ställa in föreningens överenskomna priskoncept.

-Ja, många vill att laddpriset ska följa spotpriset på elbörsen i realtid, så att bilägarna kan erbjudas att ladda på de billigaste timmarna. Det ska också vara enkelt för föreningen att lägga på sin egen avgift för att täcka sina kostnader. Den här smidigheten uppskattar alla föreningar som valt Easycharging, berättar Simon.

Undvik att hantera debiteringen själva

-Varje laddning ska ju betalas, och det blir väldigt många debiteringar varje dygn. Jag avråder från att försöka hantera detta inom föreningen. Välj hellre ett laddsystem där leverantören sköter debiteringen, administrationen, supporten och erbjuder ID-brickor till alla användare. Många av våra användare menar att det inte bara blir smidigare. Det minskar även risken för konflikter om debiteringen kan misstänkas ha blivit fel.

Flexibelt och framtidssäkert

Ett system för laddning på många p-platser behöver vara utvecklings- och anpassningsbart för framtiden.

-Investera exempelvis i kraftigare kablar, som kan klara en ökad belastning när flera laddpunkter tillkommer. Det kan också vara riskabelt med avtal som gör att man bara får välja laddare av ett visst märke. För ingen vet inte hur det står sig framöver. Och när föreningens behov förändras så kanske märket inte har de önskade egenskaperna. Den risken gör att många väljer vår lösning där föreningen fritt kan välja laddare och märke, förklarar Simon.

Var försiktig med långa avtal

-Många leverantörer av betal- och laddsystem vill knyta upp vägföreningar och fastighetsägare i långa avtal. Och det är ju riskabelt om servicen, tjänsterna och produkterna inte fungerar bra.

Hur långa avtal binder ni föreningarna till?

-Inte alls. Easycharging har bindningsfria avtal. Kunderna stannar ju ändå.

Text: Tom Swales

Annons