Byggnation Byggnation
Inredning Inredning
Livsstil Livsstil
Livsstil 21 maj 2024

Dags att göra något åt drickandet?

Öl, vin och sprit har länge varit en del av vår kultur, men många fastnar också i drickandet. Att ta sig ur beroendet på egen hand är mycket svårt, men desto lättare med fungerande stöd, strategier och metoder. Men hur går det till? Frågan går till Nämndemansgårdens beroendebehandling.

Många före detta beroende har fått tillbaka kontrollen över sina egna liv efter behandling hos Nämndemansgården. Hit välkomnas människor som fastnat i missbruk av exempelvis narkotika, mediciner eller spel – och det som drabbar allra flest: Alkohol.

-Ja, drickandet är det vanligaste, instämmer Ulrik Bonnevier på Nämndemansgården. Men allas förutsättningar är olika. Så behandlingen planeras helt utifrån just ditt alkoholberoende, din livssituation, dina möjligheter, och eventuella övriga problem som kan vara sammankopplade med missbruket. Den bilden får vi genom att, tillsammans med dig, börja med en utredning. Där ingår bland annat intervjusamtal, din självskattning, bedömning av kontrollförlust, analys av urinprov och fastställande av eventuell ångest eller depression.

Om man helt saknar kontroll över drickandet, så kan man behöva inleda med en internatbehandling. Då stannar man minst fem veckor på något av de fem behandlingsinternaten, som finns på olika orter ute i landet.

-Då kan vi ge medicinsk vård under en avvänjning, då kroppen utsätts för påfrestningar. Därefter kan vi övergå till regelbundna behandlingsmöten enligt en plan som utformas för dina förutsättningar. Och under hela året som behandlingen pågår så har du tät kontakt med din behandlingsledare, men även dina gruppkamrater om du vill, berättar Ulrik.

I grupp och individuellt

Den alkoholberoende klientens behov och möjligheter styr hur tätt man ska mötas, när det ska ske i grupp eller individuellt, om man ska träffas på ett av behandlingscentren eller via video. Ulrik på Nämndemansgården utvecklar:

-Mellan mötena får du uppgifter att jobba själv med, för att träna på strategier, förstå och förändra. Många faktorer påverkar hur den personliga planen kan se ut. Hur svårt är beroendet, har du ett stöttande nätverk hemma, arbetar du i ett tryggt sammanhang på dagarna, lever du med ångest och depression?

Metoden bygger på 12-stegskonceptet, och kan beskrivas som en behandling i gruppform som vi kompletterat med individuella delar. Att träffa andra som har liknade erfarenheter och kämpar med samma problem ger kraft, stöd och självinsikter.

-Det kan vara svårt att erkänna sitt beroende. Men i gemenskapen tonas skammen ner, för alla bär på samma problem och jobbar för att lösa dem. När du får självinsikt så får du också en stark motivation.

Så börjar du

Den som behöver komma ur ett beroende kan söka Nämndemansgårdens behandling via olika vägar:

– Du kan kontakta socialtjänsten i sin kommun och förklara att man behöver professionell hjälp. Är du anställd så bör du berätta om beroendeproblemet för sin arbetsgivare. Denne har då har en skyldighet att utreda saken, och har goda möjligheter att finansiera behandlingen genom försäkringar. En tredje väg, för den som har råd, är att själv betala med egna medel, för sin behandling, avslutar Ulrik Bonnevier.

 

Text: Tom Swales

Annons