Byggnation Byggnation
Inredning Inredning
Livsstil Livsstil
Hälsa 2 sep 2021

Botox eller fillers?

Få fylligare läppar, en slätare hy, mer markerade kindben eller en yngre look helt enkelt.
Idag går mycket att både förbättra och framhäva tack vare olika varianter av injektionsbehand-lingar, som har många fördelar i jämförelse med operativa ingrepp.
Men vad är vad och när använder man Botox respektive fillers?

Botox och fillers – vad är vad?

Botox är idag världens mest använda metod för borttagning av rynkor i ansiktet och ger i det närmaste oslagbara resultat. Botox blockerar signalöverföring mellan nerv och muskel och
reducerar/eliminerar på så vis muskelns förmåga till kontraktion (sammandragning). Muskeln för-slappas och rynkan slätas ut. Läs mer om botox här.

Fillers används istället för att fylla ut olika områden, vanligtvis i ansiktet. Injektionen
består av hyaluronsyra, ett kroppseget ämne som finns mellan cellerna i huden, och som genom att binda vätska ger huden ökad volym. På så vis kan rynkor och hudveck slätas ut och volym skapas. Läs mer om fillers här.

Användningsområden av botox och fillers

Då botox och fillers skiljer sig en hel del åt är det också naturligt att de passar för olika
ändamål. Rynkor eller hudveck uppstår dels som ett resultat av hudens naturliga åldrande (lång-sam minskning av kollagen-, elastin- och hyaluronsyrahalten) och dels p.g.a upprepade muskel-sammandragningar när man t.ex. ler, skrattar eller rynkar pannan. Det är mot de senare som Botox är effektivt; mot linjer som uppstått p.g.a dessa muskelsammandragningar verkar Botox i både utslätande och förebyggande syfte.
Botox används också i mer medicinskt syfte, exempelvis för att avhjälpa problem med spända käkar, migrän eller för att bli av med oönskade svettningar.

Fillers är däremot utmärkt för att tillföra volym i specifika linjer i huden som exempelvis i
insjunknader under ögonen, nasolabiala linjer, ”rökrynkor” m.m. Med fillers kan man också
effektivt förbättra formen, framhäva och ge volym till olika områden i ansiktet. Vanliga
behandlingsområden är läppar, kindben, näsa, under ögonen och området runt munnen.

Slutresultatet av botox och fillers

Resultatet av en injektionsbehandling med Botox eller fillers är väldigt individuellt och beror
mycket på vilket utgångsläget är. Beroende på indikation och utgångsläge kan det för en del krä-vas flera behandlingar (gäller främst fillers), medan det för andra räcker att göra en behandling. Både Botox och fillers bryts dock med tiden ner av kroppen vilket innebär att du behöver upp-repa behandlingen med jämna mellanrum för att bibehålla resultatet.

Vill du veta mer om oss eller om våra botox- och fillersbehandlingar:

Besök oss på www.lasercenter.se

Annons