Byggnation Byggnation
Inredning Inredning
Livsstil Livsstil
Arkitektur | Byggnation 6 apr 2024

Blockhus för enkel montering

Att bygga hus av fabriksfärdiga träelement blir alltmer populärt. Bland annat är världens högsta träbyggnad - det 85 meter höga Mjöstornet i Norge - byggd av prefabricerade träelement, om än i storformat. Men det är framför allt vanligt med blockelement när man bygger mindre hus och stugor.

André Andersson, säljare på Baseco i Sorsele ser definitivt en växande trend kring att bygga hus och stugor med färdiga block.

– Det finns en rad fördelar med blocksystemet. Det går snabbt att bygga upp med färdiga partier från fabriker jämfört med att till exempel bygga från grunden och regla på plats.

Han menar att det är betydligt enklare att bygga med block och det innebär också att arbetskostnaderna – som ofta är en stor del av den totala kostnaden för att bygga hus – minskar. Det blir också en hög kvalitet på slutresultatet med de prefabricerade blocken. Samtidigt får du ett rejält hus som står stadigt redan under byggtiden, försäkrar André.

– Monteringsanvisningar medföljer så många av våra kunder monterar block själva. Är man lite kunnig och är några som hjälps åt att resa blocken så går det utmärkt att göra det själv. Hos oss kan man dessutom få block och foder grundmålade och mellanstrukna i ett antal olika färger, så man behöver bara lägga slutliga strykningen efter att bygget är klart.

Block mer flexibla än många andra byggtekniker

Ytterligare en fördel med blockhus är att de är mer flexibla än till exempel knuttimrade stugor, menar André.

– Eftersom innerväggarna inte sitter fast i ytterväggarna har man större valmöjlighet att placera dem som man vill, något man gör lätt med vårt nya 3D-verktyg där kunder kan rita sina egna hus. Med block får man också en stående ytterpanel jämfört med till exempel knuttimrade hus där panelen av naturliga skäl är liggande – men det är ju mer en smaksak!

Det finns också en hållbarhetsaspekt i det hela. Studier visar att prefabricering ofta har ett lägre koldioxidutsläpp än traditionellt byggande, bland annat i form av minskat spill på

arbetsplatsen. Fuktskador kan också minska med prefabricering då tillverkningen sker i fabriker. Det medför också en förbättring i arbetsmiljön med stabil temperatur, bra luft, ljus som är konstant och en ergonomisk lättnad för medarbetarna.

Färdiga för montage

Basecos hantverksmässigt tillverkade block kommer i färdiga element om 120 cm och består av sammanfogade reglar med en stående ytterpanel redan färdigmonterad. Reglarnas dimension varierar lite beroende på hur stort huset ska vara – ju större hus desto tjockare reglar. Öppningarna för fönster och dörrar är redan klara. När elementen väl är sammanfogade till ett hus så är det bara att stoppa in fönster och dörrar, isolera och sätta på en inomhuspanel.

Reglarna till Basecos block tillverkas av senvuxen fura från Norrland. Där växer träden långsamt, vilket gör att kvistar och årsringar blir tätare och virket blir mer formstabilt än ett mer snabbväxande träd. För att möta den ökade efterfrågan har Baseco gjort ytterligare investeringar i fabriken, bland annat med en spikportal som ska effektivisera produktionen.

– Därmed kommer vi att kunna öka produktionen men med bibehållen kvalitet och prisnivå!

Annons