Byggnation Byggnation
Inredning Inredning
Livsstil Livsstil
Byggnation | El/Energi 14 maj 2024

Batterier tar dina solceller till nästa nivå

Med nya möjligheter att lagra el kan batterier vara en smart investering, inte minst för solcells-ägare.  – Vår bostad är i princip självförsörjande med el. Vi kan driva hela huset om vi får ett strömavbrott, vilket känns bra inte minst med tanke på vikten av beredskap, säger Cecilia Ryegård, grundare av Extended Energi i Lidköping.

Välplanerad elanvändning med smart teknik har blivit det nya normala och med den nya generationens batterier, som monteras i hemmet, går det att spara överskottselen och använda den vid behov.

– Vår bostad är i princip självförsörjande med el. Vi kan driva hela huset om vi får ett strömavbrott, vilket känns bra inte minst med tanke på vikten av beredskap, säger Cecilia Ryegård.

Att ge sig in i batterimarknaden var långtifrån en självklarhet då Cecilia ansåg att de tidiga batterierna inte höll tillräckligt hög standard.

– Batterier är precis som bilar, du kan välja mellan kvalitet eller något som bara rullar. I höstas hittade vi tyska Sonnen, som tillverkar de premiumbatterier som vi nu är Elite-partner med, berättar hon.

Stor skillnad på laddcykler

Hur lång garanti batteriet har är långt ifrån det viktigaste. Det finns framförallt två faktorer som avgör var på kvalitetsskalan batteriet hamnar: hur många laddcykler det klarar av och vad batteriet är tillverkat av.

– Många är oroliga för bränder. Ett lithiumjon-batteri tar eld vid betydligt lägre temperatur än batterier tillverkade av lithium-järnfosfat, som är den typen vi använder. De har en antändningstemperatur på 300 grader. Gällande laddcykler så kan det skilja sig mycket åt.

Våra batterier kan laddas upp och tömmas upp till 10 000 gånger, vilket är marknadsledande, säger Cecilia.

Går att bygga ut

Det som i slutändan också avgör batterivalet är storleken på solcellsanläggningen och hemmets energibehov.

– Investeringen för en bra batterianläggning på upp till 22 kilowattimmar ligger på 90 000–115 000 kronor efter avdrag för för grön teknik. Den kan räknas hem på runt fyra-fem år. Fördelen med vår lösning är att batterierna är moduler som går att byggaut efterhand, nästan utan begränsning, vilket många av våra kunder gör, säger Cecilia.

För att få grön teknik-avdrag får batterierna bara användas för lagring av egenproducerad el.

– Vi träffar tyvärr många kunder med överdimensionerade solcellsanläggningar eller där panelerna inte är korrekt monterade. Bra rådgivning är viktigt när man installerar solceller och väljer batterier, så det blir en väl anpassad anläggning, säger Cecilia Ryegård.

 

Text: Cecilia Bäcklund

Annons