Byggnation Byggnation
Inredning Inredning
Livsstil Livsstil
Byggnation 26 jun 2023

Bästa tipsen för att välja rätt husleverantör

Är det äntligen dags att förverkliga husdrömmen genom att nu välja tillverkare och entreprenör? Det valet kan avgöra huruvida nybyggnationen blir en lustfylld och trygg husresa, eller en berg- och dalbana med magknip. Villanytt ber om expertråd från René Nielsen på byggföretaget HNH Väst, som färdigställt över tvåhundra Värsåsvillor och Götenehus i Bohuslän.

 René Nielsen framhåller betydelsen av att, som beställare, vara påläst och prioritera lokalt.

– Läs på och våga fråga. En bra väg är kursen Husbyggarskolan, som anordnas av försäkringsbolaget Gar-Bo. Och om du är sugen på ett hus i en katalog, fråga då leverantören om de har någon entreprenör som länge har byggt deras hus i trakten av din tomt. Dels för att försäkra dig om att husleverantören har en stabil historik, eftersom det indikerar ett tryggt ansvar om problem uppstår framöver. Dels för att en entreprenör med vana av husfabrikatets lösningar jobbar smidigare.

Han tillägger att närheten till en lokal entreprenör också förenklar om något behöver åtgärdas. Dessutom så är de flesta företag är extra noga med att kunder på den egna orten är nöjda.

Jämför offerters innehåll

René Nielsen understryker hur värdefullt det är om husbeställaren kan göra korrekta jämförelser av offerter.

-Lås dig inte vid det offererade priset, utan syna vad som faktisk ingår, och vad som kan kosta extra. Ingår exempelvis markarbeten? Är väggarna tillräckligt tjocka och välisolerade, så att inte de framtida kostnaderna för uppvärmning skenar i höjden? Är det verkligen värt att välja det billigare erbjudandet, om balkarnas dimensioner är klenare? Det här kräver såklart kunskap, så koppla in en kontrollansvarig redan i det här skedet, som kan hjälpa er att jämföra offerter och ställa rätt frågor.

En bra metod för att bedöma företagets kvalitetsnivå, är att be om protokollen från slutbesiktningarna av de senaste tre-fyra uppdragen.

-Ja, det säger mer än att bara nöja sig med referenser som företaget själva valt ut.

Tänk på leveranstryggheten i oroliga tider

Under världsläget som just nu råder så kan priser och leveransmöjligheter för byggmaterial fluktuera mycket. Det här har lett till att vissa unga företag inte har kunnat leverera och färdigställa husbeställningar.

– Då krävs ju en viss upparbetad ekonomisk buffert, och välsmorda kontaktvägar för materialinköp. Den som längtar efter sitt hus bör alltså tänka på att leveranstryggheten ökar om man anlitar någon med stabil historik, avslutar René.

Text: Tom Swales

Annons