Byggnation Byggnation
Inredning Inredning
Livsstil Livsstil
Ekonomi | Husleverantörer 8 okt 2022

Bara en hustillverkare med solceller som standard

Just nu köar tusentals villaägare för att få solceller monterade på taket. Ändå hittar Villanytt bara en svensk villaleverantör, nämligen Hjältevadshus, som låter ett komplett solcellssystem ingå i standardpriset. Vi frågar vd:n Johan Bynell, om vilka fördelar det innebär för husbeställare när det soldrivna energisystemet ingår i standarden.

Som privat beställare gör man flera vinster när anläggningen ingår i husköpet, menar Johan Bynell:

-Priset är bara en sak. Om en villaägare beställer installationen efteråt, av en extern leverantör, så blir det dyrare. Vi gör ju större inköp av många anläggningar till alla våra hus, och det ger såklart fördelaktigare pris.

Idag är det nästan ett års leveranstid för den villaägare som beställer solceller i efterhand, till en befintlig villa. Eftersom Hjältevadshus har egna anläggningar på lager, så blir boendeekonomin optimal redan från inflyttningsdagen, eftersom energisystemet då är på plats.

-Det blir också lättare, som husbeställare, att hålla sin budget när man köper ett hus, då det inte tillkommer en tilläggskostnad för solcellerna.

Johan berättar att även garantin blir tryggare för husägaren, när denne kan vända sig till hustillverkaren vid eventuella garantiärenden. Villanytt anar dessutom att det är större chans för en hustillverkare med lång historia att leva garantitiden ut, jämfört med de månghundrade installationsfirmor som årligen uppstår i den nya branschen.

Minskad risk för tvist om ansvar

Enkelheten är också en faktor som Johan Bynell framhåller.

-Man slipper begära in och jämföra offerter från flera leverantörer, och väntetiden förkortas. Det räcker med en enda part att diskutera alternativ, produktionskapacitet och garantier med.

Man riskerar inte heller att en extern solcellsentreprenör och hustillverkaren blir oense om vem som har ansvaret, vid eventuella framtida elfel.

-I stort sett alla villaägare sätter dessutom stort värde på husets estetik, tillägger Johan. Så, för att anläggningarna ska passa elegant på våra husmodeller, så har vi valt paneler av särskilda format och designs. De är varken skräddarsydda eller integrerade med takmaterialet, men systemet medger ett riktigt bra nyttjande av alla takytor så att elproduktionen blir hög.

Bättre implementering vid nybyggnation

Ett system för solenergi består inte bara av paneler utan många komponenter, både inomhus och utomhus. Vissa av delarna vill husägare ha tillgängliga och synliga för kontroll, avläsning och inställning. Andra delar och kablage vill man däremot ha dolda, vilket Johan Bynell kommenterar:

-Min upplevelse är att installationer blir snyggare när det görs vid nybyggnationen. Särskilt i jämförelse med senare montage i hus som inte förberetts. Men våra hus är förberedda, utifall man väljer bort solceller vid nybyggnationen, men ångrar sig efteråt.

Johan hoppas att deras koncept med solceller som standard både utmanar och uppmuntrar andra hustillverkare att gå samma väg.

 

Text: Tom Swales

Annons