Byggnation Byggnation
Inredning Inredning
Livsstil Livsstil
Byggnation 19 sep 2023

Avloppsrening helt på naturens villkor

Med ett bioreningsverk får du en hundra procent naturlig och hållbar rening av ditt enskilda avlopp. Du slipper såväl kemikalier som slamtömning och får dessutom ett vackert blickfång i din trädgård. Lars Hultman på Alnarp Cleanwater berättar mer om hur.

Runtom i Sverige finns cirka 700 000 enskilda avlopp. Det vill säga hus och fastigheter som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet utan behöver ha egna system för rening av vatten från toalett, dusch, disk med mera. Det rör sig ofta om fritidshus, gårdar eller lantligt belägna bostadshus.

– Kommunerna ställer allt fler krav på att äldre lösningar med sämre reningsförmåga byts ut mot moderna lösningar, berättar Lars Hultman på Alnarp Cleanwater. Företaget har sedan 2008 tillverkat och leverat cirka 3000 bioreningsverk sedan 2008. Systemen fungerar för såväl enskilda hushåll som större verksamheter som kursgårdar, samfälligheter och hotell.

Kem och slam eller biologisk rening

När det är dags att byta ut ett äldre enskilt avloppssystem mot ett nytt och modernt, finns huvudsakligen två alternativ att välja mellan: minireningsverk och bioreningsverk.

– Ett minireningsverk fungerar ungefär som de stora kommunala reningsverken: Kemikalier tillsätts för att rena vattnet från fosfor, och slam som fångas upp måste regelbundet tömmas. Med ett bioreningsverk däremot sker reningen helt med hjälp av naturliga, biologiska processer och inget slam behöver tömmas. Jo, kanske en gång ungefär vart tionde år.

Självreglerande med optimal rening

Ett bioreningsverk är i praktiken en våtmark i koncentrat, samlad i en nedgrävd anläggning på tomten.

– Vi brukar likna vårt bioreningsverk med att vi förpackat en två mil lång skogsbäck! Naturen har allt som behövs för perfekt rening av vårt avloppsvatten: Slammet bryts ner av mikroorganismer, vattnet renas med hjälp av växter och andra mikroorganismer och fosforn fångas i sista steget upp av ett särskilt kalkmaterial, som sedan sprids på lokal åkermark. Våra bioreningsverk är självreglerande, drivs utan kemikalier och behöver inget serviceavtal. Det är den mest hållbara lösningen på marknaden, säger Lars Hultman.

Till skillnad från ett minireningsverk så klarar växterna och mikroorganismerna i ett bioreningsverk dessutom av att rena vattnet från andra ämnen som anses vara skadliga, till exempel hormoner och läkemedelsrester. Som en bonus ger bioreningsverket ett vackert blickfång i trädgården och bidrar till att öka den biologiska mångfalden.

 

Text: Tobias Christoffersson

Annons