Byggnation Byggnation
Inredning Inredning
Livsstil Livsstil
Arkitektur | Byggnation 18 okt 2023

Arkitektritat hus – så går det till

Vill du bygga ett hus som är unikt för dig, helt efter dina drömmar, behov och önskemål? Då är ett arkitektritat hus vägen att välja. Fredrik Granfors och Fredrik Ludvigsson på NOI Arkitekter berättar hur det går till.

Med arkitektritat menas i allmänhet ett hus som är unikt ritat av en arkitekt för en speciell kund.

– Till skillnad från mer eller mindre färdiga husmodeller, så kallade kataloghus, så är det bara din husdröm som blir utgångspunkten när du anlitar en arkitekt från början. Inte ett färdigt koncept som du i bästa fall kan göra en del anpassningar och tillval till, säger Fredrik Granfors, en av tre arkitekter på NOI Arkitekter i Hovås söder om Göteborg.

Nivåskillnaden gav strukturen

För dig som är nyfiken på hur ett arkitektritat hus kommer till, så ger här Fredrik och kollegan Fredrik Ludvigsson en översiktlig bild med ett av deras egna, aktuella projekt som exempel: Villa Tykosson, som just nu byggs i Ekebyhov i Ekerö kommun väster om Stockholm.

– För oss arkitekter börjar förverkligandet av din husdröm med det vi kallar programmet, det vill säga dina önskemål. Vi börjar alltid med att ”intervjua” våra kunder för att få reda på allt från specifika behov till hur vardagen och livet ser ut i stort, säger Fredrik Ludvigsson.

För Villa Tykosson fanns bland annat önskemålet om en generös villa, på 300 kvadratmeter, med stora ytor, fyra till fem sovrum och gym.

Nästa steg är att se vilka förutsättningar och möjligheter tomten rymmer, samt vad kommunens detaljplan anger.

– Här fanns en tydlig begränsning i att max 235 kvadratmeter byggyta var tillåten. Vi gjorde en tomtanalys och såg att vi kunde utnyttja markens nivåskillnad på en och en halv meter för att få in mer yta. Vi har skapat två husvolymer en halvtrappa upp respektive en halvtrappa ner kring en gemensam, solid kärna med bland annat trappa och murstock.

En gemensam resa

Med strukturen på plats blir nästa steg att, i nära och kontinuerlig dialog med kunden, utforma planlösningen.

– I planlösningen ingår inte bara rummens storlek och placering, utan även faktorer som ljusinsläpp, utblickar, och flöden för olika funktioner. I samråd med beställaren fastnade vi här för att göra den ena delen av huset mer social, med stora, öppna umgängesytor med entré, kök och vardagsrum. Den andra delen mer privat med master bed room, sovrum och arbetsrum. På utsidan finns en uteplats i varje väderstreck, säger Fredrik Granfors.

Fredrik Ludvigsson lägger till:

– Sedan kommer det roliga: Att tillsammans ta fram materialpaletten. För oss är varje hus en gemensam resa med de som ska bo där.

Text: Tobias Christoffersson

Annons