Byggnation Byggnation
Inredning Inredning
Livsstil Livsstil
Hälsa | Livsstil 19 okt 2021

Appen coachade Catrine till nykterhet

Catrine Lindström hade många gånger försökt bryta sitt alkoholberoende. En bit in i tillfrisknandet hörde hon talas om en digital tjänst som hjälpt andra till nykterhet, och hon tog chansen. En app, kopplad till en trådlös alkoholmätare, blev hennes kompis på vägen till det nyktra livet som nu varat i ett år och åtta månader. Villanytt blev nyfiken på tjänsten som heter Previct, och vi bad Catrine berätta om hur det fungerar.

Trots att tävlingsryttaren Catrine tränade hårt och fokuserade på tävlingar så hade hon samtidigt en stark lust för festande i ungdomen.

– Jag drack mycket, och när jag senare gifte mig med en man som hade samma problematik, så tog spriten över vår vardag också. Men jag har alltid varit ambitiös i arbetslivet, och lyckades dölja att jag faktiskt hade ett beroende, berättar Catrine.

Drickandet eskalerade ytterligare när hennes häst dog och de stimulerande stallsysslorna upphörde. Som ett sista rop på hjälp dolde hon inte sitt drickande på jobbet, vilket ledde till att arbetsgivaren konfronterade Catrine. Det blev ett både känsligt och viktigt samtal som slutade med att Catrine kom i kontakt med vården.

– Jag hade ju redan misslyckats att ta kontroll över drickandet flera gånger, så jag förstod hur svårt det skulle bli. Med en klok och stöttande arbetsgivare fick jag fort hjälp, vilket var avgörande. En annan avgörande faktor i min väg till nykterhet var att jag hörde talas om appen Previct och via en kurator på vårdcentralen fick jag prova den. Och det passade verkligen mig.

Diskret användning

Catrine använder appen tillsammans med en liten diskret alkoholmätare som hon blåser i dagligen. I appen finns många verktyg som hon använder för att peppa sig, dokumentera nykterheten samt jämföra bättre och sämre dagar. Men även funktioner för att hantera svåra känslor och kartlägga var i livet som återfallsriskerna uppstår. Informationen kan följas av hennes behandlingsledare, och i appen finns även en nödknapp att trycka i de tuffaste stunderna.

– En stor fördel är att användandet är diskret, och behandlingen kräver inte att jag måste avvika för täta möten. Jag kan visa mina framsteg för mig själv, behandlaren, anhöriga och arbetsgivaren om vi har en sådan överenskommelse. Att blåsa för att visa min nykterhet innan jag kommer till jobbet har blivit som en inspirerande tävling för mig, där jag är vinnare varje dag, understryker Catrine.

Finns på alla samhällsnivåer

Hon berättar gärna öppet om missbruket och vägen ur det, för att bidra till att tvätta bort skammen för andra drabbade. Och att hon, som yrkeskvinna och aktiv inom ridsporten, blev alkoholist kan öka förståelsen för att problemet finns på alla samhällsnivåer.

Eftersom användaren själv hanterar verktygen och funktionerna så uteblir instinkten om att sparka bakut mot något som påtvingats av auktoriteter. Catrine instämmer:

– Varje morgon öppnar jag appen, och svarar på peppande frågor och ger löften till mig själv, som jag sen på kvällen kan utvärdera om jag levt upp till. Hela upplägget har fått mig att bättre hantera känslor och tankar och att kunna njuta av varje nykter dag. Även om det i början upplevdes som en ny och jobbig värld.

På frågan om vad som varit hennes största belöning, svarar Catrine:

– Att jag fått livet tillbaka och nu kan ha häst igen!

Text: Tom Swales

Annons