Byggnation Byggnation
Inredning Inredning
Livsstil Livsstil
El/Energi 19 apr 2024

Antalet solcellsanläggningar ökar i Sveriges kommuner

Under förra året så var det fler än 100 000 nätanslutna solcellsanläggningar runt om i Sverige som installerades. Ökningen från året dessförinnan, 2022 blev på hela 70 % och motsvarade totalt sett 1 600 megawatt (MW), vilket gör att det nu finns totalt 4 000 megawatt (MW) i installerad effekt. I en kortsiktsprognos från Energimyndigheten kan man även se att solelen bedöms fortsatt öka och uppgå till hela 9 TWh 2027.

Energimyndighetens statistik från april 2024 visar på en betydande ökning av solenergianvändningen, vilket markerar en milstolpe för förnybar energi i landet. I slutet av 2023 fanns det hela 250 000 solpanelanläggningar i drift. Det är 10 kommuner som sticker ut något, tack vare sin imponerande ökning av installerad kapacitet från 2019 till 2023.

I södra Sverige är tillväxten av solceller i Malmö särskilt stor, medan i västra delen av landet är det Göteborg som framträder. Nedan kan du se en lista över kommunerna med den högsta installerade effekten.

Topp tio kommuner med högst installerad effekt

Energimyndigheten listar de tio kommuner i Sverige som har högst installerad effekt:

  • Göteborg
  • Uppsala
  • Linköping
  • Stockholm
  • Jönköping
  • Malmö
  • Västerås
  • Strängnäs
  • Kungsbacka
  • Norrköping

I kommunerna ovanför uppgår den totala installerade effekten tillsammans till 268 MW. I topp återfinns Göteborg, som i slutet av 2023 var den kommun med högst installerad effekt totalt sett, cirka 3,4 procent av Sveriges totala effekt.

När det gäller högst installerad watt per invånare i kommunen ligger Borgholm på Öland i topp med 1636, följt av Sjöbo (1586) och Skurup (1576). Om man istället kollar på högst installerad effekt per landsareal (Watt per kvadratkilometer) ligger Sundbyberg i topp med 494 240 följt av Solna med 477 945.

Solenergi

Kanske du själv har haft funderingar på att köpa solceller och komma igång med solenergi? Om du ska satsa på solceller, med eller utan solcellsbatteri, bör du se till att noga jämföra olika offerter samt att det även kan vara bra om du läser på mer om hur solcellsanläggningar fungerar.

Annons