Byggnation Byggnation
Inredning Inredning
Livsstil Livsstil
Bilar | Motor 7 jun 2022

5 värdefulla tips vid köp av laddstation

Funktionerna, installationskostnaden, inköpspriset, garantierna och husets elsystem är bara några faktorer som styr vilken laddbox man bör välja. Villanytt ber proffset Daniel Jankovski, på Safecharger, om fem råd för att köpa rätt enhet att ladda bilen med.

  1. Välj lastbalansering

Lastbalanserare är en enhet som gör att laddboxen känner av husets övriga strömförbrukning, och anpassar effekten som går till billaddaren. Daniel förtydligar:

–Om många hushållsmaskiner är i gång samtidigt så belastas fastighetens elsystem till max. Risken är då stor att säkringen går, när du dessutom drar i gång bilens laddning. I synnerhet gäller detta om husets elsystem bara är säkrat upp till sexton ampere. Men, med lastbalansering så tar laddboxen endast ut så mycket el som husets elsystem tål, och hushållets övriga utrustning prioriteras. Det här är något som våra kunder känner en stor trygghet med.

Lastbalanseringen sker automatiskt, och gör dessutom att man slipper uppgradera från sexton till tjugo ampere. Uppgradering kostar nämligen inte bara i installation, utan medför även högre nätavgift.

  1. Prioritera långsiktighet

Ju längre laddboxen kan användas desto billigare blir investeringskostnaden över tid. Det är alltså värt att lägga någon extra krona på långsiktighet, etablerade märken och installatörer.

–Laddboxens framtida möjlighet för service och uppdatering är avgörande, och påverkar också värdet om huset säljs. Kanske vill man om några år bygga om carporten, och då flytta laddaren? Kanske vill man bara ha hjälp att hitta en funktion i menyn? Att då bara kunna ringa till servicen har ett jättestort värde enligt våra kunder, intygar Daniel.

Ett annat långsiktigt värde är laddboxens kompatibilitet till eventuella solceller på huset. Villanytt noterar att boxarna från Safecharger känner av när tillgången är stor på egenproducerad el, och nyttjar den då optimalt till bilen.

  1. Individuellt och kollektivt

Även om behovet inte finns nu, så kanske önskan om att vilja optimera laddningen uppstår senare.

–Ja, kanske när man byter bil, eller skaffar en till? Eller när arbetstid och fritid omdisponeras, så att andra laddrutiner önskas. Och, kanske blir det fler personer som framöver ska använda laddboxen?

Daniel visar möjligheterna att tilldela personliga konton, så att var och betalar för sin elförbrukning.

  1. Kolla förutsättningarna för installationen

Olika fabrikat på laddstationer kan kräva olika installationstid, och därmed kostnader, för villaägaren.

–Våra samarbetande installatörer över hela landet, är ju vana vid Safecharger och då går det snabbt. Men, om villaägaren köper ett märke som inte är knutet till ett vant nätverk av rikstäckande elektriker, så riskerar installationen att kosta mer tid.

Det kan senare också uppstå tveksamheter om vem som bär ansvaret när något felar. Många villaägare föredrar därför att beställa både laddboxen och installationen av samma företag.

-Ja, vi tar då helhetsansvaret, kan tipsa om lämpligaste box och garantera att den sitter på plats inom två veckor.

  1. Laddboxens design

Laddstationen ska hellre smycka än sänka husets intryck, men smak förändras med tiden.

-Ja, därför väljer många vår stilrena formgivning, som passar snyggt till alla husstilar.

 

Annons