Byggnation Byggnation
Inredning Inredning
Livsstil Livsstil
Byggnation | Inredning 14 maj 2024

3D-visualisering förenklar pool-besluten

Den som ska investera i en ny pool, ställs inför många val: Poolens placering och form, trappans utförande, typ av övertäckning, omgivande stenläggning eller trädäck, ska tomtens markhöjder ändras? Därför väljer allt fler att beställa digitala 3D-visualiseringar för att se och jämföra valmöjligheterna. Daniela Edèn på studion 3D-Visuals i Västerås förklarar fördelarna.

Daniela på 3D-Visuals nämner fler pool-beslut som blir bättre om man får se tredimensionellt bildmaterial, från olika vinklar och höjder:

-Materialen, färgerna och anpassningen till huset. Ska poolen ha ett högt glastak med badmöjlighet under, eller bara ett plant lamelltäcke? Hur skulle det se ut med en pergola eller ett poolhus? Genom att betrakta möjligheterna i 3D på en skärm, eller i VR-glasögon ute på tomten, så gör man de bästa valen. Och den digitala upplevelsen av sitt projekt blir då roligare, från att man kanske haft lite beslutsångest.

Varje beslut som påverkar användbarheten och upplevelsen påverkar även villans marknadsvärde. Det gör att fler husägare vill vara trygga i sina poolbeslut, och eventuell beslutsångest byts ut till något roligt.

Att tänka på vid beställning

Vad bör husägare eller poolbyggare tänka på när de väljer visualiseringsbyrå?

– För att det ska bli kostnadseffektivt så bör man välja en studio som jobbar mycket med just poolprojekt. Att vårt 3D-bibliotek innehåller mängder av pooler och allt för poolmiljöer underlättar verkligen. Och erfarenheten gör att vi bättre förstår människors önskemål och poolvisioner. Att vi använder den mest utvecklade tekniken bidrar också till bättre resultat, nämner Daniela Edèn på 3D-Visuals.

Hon tillägger att den som ska beställa visualisering bör kontrollera vad som igår i priset:

-Något som beställarna värdesätter är att vår studio kan erbjuda alla former av visualiseringar. Och att de första ändringarna inte kostar något extra.

Ökar smidighet och möjligheter

Digitala visualiseringar och 3D-illustrationer som kan ses från alla vyer leder också till färre missförstånd, menar Daniela:

-Ja, entreprenören som bygger projektet kan tydligt se hur du, som husägare, vill ha allt. Och du behöver då inte medverka, upprepa eller tillfrågas lika ofta som hade krävts om det bara fanns tvådimensionella ritningar, planer och skisser. Mitt råd är att använda visualiseringar i de flesta byggprojekt, och inspireras av exempel på 3dvisuals.se. Många husägare säger att det blev lättare att skapa sina drömhem när de kunde förhålla sig till våra fotorealistiska och virtuella interiörer och exteriörer. Eller när de fått tomtens alla exakta höjder uppmätta och skannade av vår drönare.

Text: Tom Swales, Villanytt

Annons